top of page

OBS!

Du har valt att ta hem en valp. Mycket trevligt, men hur ställer man sig till detta? I ditt sökande efter en uppfödare kommer du att stöta på flera, men observera:inte alla uppfödare har de bästa avsikterna.

Valpkvarn

Fido

Tyvärr finns det många valpkvarnar som försöker sälja sina valpar. I de flesta fall hålls mammahundarna endast för att "producera" valpar och både hundarna och valparna lever under dåliga förhållanden. Till en början kan det verka som att du får hem en söt och frisk valp, men oftast visar det sig senare vara precis tvärtom.

 

För att undvika att köpa en valp från en valpkvarn bör du ställa frågor och vara uppmärksam på djurens miljö och välmående. Här är några punkter som alla borde få varningsklockorna att ringa när det gäller valpkvarnar.

Hur känner man igen en valpkvarn

Mamma hund är inte närvarande

Mammans närvaro är av stor betydelse för uppfostran av valparna. Det är möjligt att mamman dog under förlossningen. Även om denna chans är liten är den närvarande. Uppfödaren och eventuellt uppfödarens veterinär kan ge dig mer information om detta.

Mammahunden verkar orolig eller ohälsosam
Du får ingen information om pappan
av valparna

Var uppmärksam på hundens välmående och beteende. Ser hunden frisk ut och är hon lugn runt sina valpar? Interagerar hon med sina valpar och dricker de av henne? En orolig hund för också detta vidare till valparna, så tänk på detta. I valpkvarn händer det ibland att den närvarande tiken inte är mamma till valparna.

 

I de flesta fall är inte fadern närvarande, men uppfödaren kan ge dig mer information om detta. Han/hon kan visa dig bilder eller filmer och berätta om hans hälsa och temperament.

Uppfödaren föder upp fler än två raser
Uppfödaren har mer än två kullar samtidigt eller har kontinuerligt kullar med valpar under hela året

En bra uppfödare avlar inte med mer än två raser. Det tar tid och erfarenhet att fördjupa sig i en specifik ras och allt som det innebär.

Att föda upp en kull valpar tar mycket tid och energi. För att kunna ge tillräcklig vård och uppmärksamhet åt alla valpar har en bra uppfödare inte mer än två kullar samtidigt.

Uppfödaren besvarar inte dina frågor
 
Uppfödaren ställer inte några frågor till dig

En bra uppfödare tar sig tid för valpköpare och är öppen och transparent. Han/hon vill ge dig optimal vägledning när du köper en valp. Ställ alla frågor du har, även om det finns saker du är osäker på.

En uppfödare uppfostrar sina valpar med omsorg och uppmärksamhet. Det är därför inte konstigt att uppfödaren gärna ser till att valparna hamnar på bra platser. Av den anledningen ställer en uppfödare frågor till dig för att ta reda på om valpen passar dig. Om en uppfödare inte visar intresse för din situation bör varningsklockorna ringa.

Valparna är yngre än 8 veckor
Miljön där valparna befinner sig är inte ren

I lagen anges att valpar inte får tas bort från modern förrän vid 7 veckors ålder. De första 8 veckorna är oerhört viktiga för valparnas tillväxt och socialisering. En valp bör därför vara hos modern under de första veckorna och får inte tas bort tidigare. Om en valp flyttas utomlands gäller det även andra regler. Kontrollera detta i förväg om det är lämpligt.

 

Unga valpar är naturligtvis inte renliga än. Under den första tiden håller modern valparna och omgivningen rena, men även en uppfödare måste göra sitt bästa för att hålla miljön så hygienisk och bekväm som möjligt. Inte bara för valparna, utan också för modern.

Det finns alltid undantag

Observera: ovanstående punkter är en indikationer för att hjälpa dig att välja rätt uppfödare. Inte alla ovanstående punkter tyder direkt på oseriös uppfödning, det finns också undantag. Dessutom finns det tillräckligt med uppfödare som bara gör en kull och därför har mindre kunskap och erfarenhet. I alla fall är det viktigt att du ställer frågor och följer din intuition. Om du känner att något inte stämmer, är det oftast inte heller rätt.

Är du intresserad av att köpa en valp från vår kennel,

klicka nedan för mer information.

 
bottom of page